Alcohol schenken tijdens evenement

 • Wat is het?

  Doorgaans mag er alleen 'bedrijfsmatig' alcohol worden geschonken in horecazaken die over een drank- en horecavergunning beschikken. Alleen bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard is het voor een periode van ten hoogste 12 dagen mogelijk om met ontheffing zwakalcoholhoudende drank te verstrekken buiten een horecabedrijf. Deze ontheffing kan worden aangevraagd voor bijvoorbeeld muziek-, sport- of culturele evenementen (ontheffing artikel 35 DHW).

 • Hoe werkt het?

  Voor het schenken en verkopen van alcohol tijdens een evenement gelden de volgende voorwaarden:

  • U mag geen alcohol schenken en verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.
  • Op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) schenken en verkopen.
  • De persoon die de leiding heeft over de alcohol:
   • is minimaal 21 jaar;
   • Is niet van slecht levensgedrag (geen strafblad)

  Geen vergunning of ontheffing nodig

  Als u alcohol wilt schenken op een besloten feest, hoeft u geen alcoholvergunning of ontheffing aan te vragen.

 • Wat moet ik doen?

  U dient de aanvraag om een ontheffing in bij de burgemeester. Aan de ontheffing kunnen beperkingen en voorschriften worden verbonden. Daartoe is een speciaal formulier aangewezen en er zijn kosten aan verbonden. De aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de gemeente of te downloaden onder het tabje 'openbare documenten'.

  U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente waar het evenement gehouden wordt. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • datum van het evenement
  • op welke tijden u alcohol wilt schenken
 • Wat heb ik nodig?

  Bij de aanvraag moet u de volgende stukken overleggen:

  • aanvraagformulier ontheffing art. 35. DHW (= bij de wet voorgeschreven!);
  • geldig identificatiebewijs;
  • verklaring omtrent gedrag van direct leidinggevende, niet ouder dan 3 maanden;
  • verklaring Sociale Hygiëne van direct leidinggevende.
  • uw geldige identiteitsbewijs
 • Formulieren

 • Openbare documenten

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Let op! U moet voor het organiseren van een evenement ook nog een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.