Dieren houden

 • Wat is het?

  Het is verboden om grote hoeveelheden dieren, wilde dieren, gevaarlijke dieren, zeldzame dieren of beschermde dieren te hebben.

  • Als u deze dieren toch wilt houden, dan kunt u soms een ontheffing op het verbod krijgen. U moet dan voldoende huisvestings- en beveiligingsmaatregelen nemen. Doe dit voordat u de aanvraag doet.
  • U krijgt geen ontheffing voor beschermde diersoorten.
  • Instellingen zoals opvangcentra, asielcentra en dierentuinen hebben al een ontheffing op dit verbod.

  Hobbydieren registreren

  U mag hobbydieren, zoals schapen, geiten en pluimvee in een kleine hoeveelheid houden. Het is belangrijk dat u uw hobbydieren laat registeren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dan zijn de dieren en hun plaats van herkomst snel te achterhalen als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt, zoals MKZ.

  Heeft u een paard, pony, ezel of zebra (paardachtigen) in uw stal of weide? Dan moet u ook de verblijfplaats van dit dier aanmelden. 

 • Hoe werkt het?

  De gemeente stelt regels op voor het houden van dieren. Dit is nodig om schade aan de openbare gezondheid te voorkomen of op te heffen.

  • U moet als eigenaar of verzorger de dieren de juiste verzorging geven.
  • De dieren moeten voldoende ruimte hebben, die past bij hun natuurlijke behoeften.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • het soort dieren dat u houdt
  • de plaats waar u de dieren houdt
  • waarom u de ontheffing aanvraagt
  • welke beveiligingsmaatregelen u genomen hebt
  • een schets van het terrein waarop de dierenverblijven staan

  Als u dieren gaat houden voor uw bedrijf of als u fokker bent, dan doet u  een melding via de Activiteitenbesluit Internetmodule. Voor het bedrijfsmatig houden van dieren gelden namelijk andere regels.

  Hobbydieren registeren

  Houdt u uw paard of paardachtige langer dan 30 dagen op dezelfde plaats? Dan moet u die locatie aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De dieren die langer dan 30 dagen op deze locatie blijven, moet u ook aanmelden.

  Ook hobbyhouders moeten paarden en paardachtige dieren,gehouden op eigen locatie, aanmelden bij RVO. U kunt u het dier aanmelden bij RVO.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.