Evenement organiseren

 • Wat is het?

  Let op: i.v.m. met de maatregelen door het Coronavirus zijn de regels voor het organiseren van evenementen veranderd. 
  Zie hiervoor de speciale informatie op onze Coronavirus-Covid-19 pagina.

  Wilt u een sportwedstrijd, evenement, popconcert, braderie of rommelmarkt organiseren? U hebt dan een evenementenvergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen bij het loket bouwen, wonen en vergunningen. De gemeente kan onder specifieke voorwaarden een vergunning verlenen.

  Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

 • Hoe werkt het?

  U kunt zelf nagaan of uw evenement vergunningvrij is door onder de tab 'Online aanvragen' het aanvraagformulier 'Aanvraagformulier evenementenvergunning' in te vullen. Dit formulier begint met een checklist. Wanneer er uit de checklist blijkt dat er geen vergunning nodig is, wordt de aanvraag automatisch beëindigd. Als blijkt dat u wel een vergunning nodig heeft, dan kunt u het evenementenaanvraagformulier volledig invullen en digitaal verzenden aan de gemeente.

  Uitgebreide informatie over de evenementenlocaties en de eisen die hierbij gelden in de gemeente Nijkerk vindt u in het document evenementenvergunning.Aanvullende informatie bij aanvraag (onderaan bij 'documenten').

  Wanneer u een aantal jaren achter elkaar een terugkerend evenement op dezelfde wijze organiseert kunt u in aanmerking komen voor een 5-jarige vergunning.

  Houdt u er rekening mee dat wanneer u een tent plaatst waar 50 personen of meer in kunnen, u een gebruiksvergunning van de brandweer nodig heeft.

  Wanneer u nog vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met de medewerkers van het loket bouwen, wonen en vergunningen, (telefoonnummer 14 033).

  De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

  • een maximum aantal personen;
  • een bepaalde begin- en eindtijd;
  • geen muziek voor of na bepaald tijdstip;
  • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen;
  • geen grote voorwerpen plaatsen.
 • Wat moet ik doen?

  Dien uw aanvraag ruim van tevoren in, maar minimaal 8 weken vóór de datum van het evenement. De gemeente Nijkerk vraagt verschillende partijen om advies. Zoals de politie, de brandweer, de GHOR (Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio) en de afdeling Infra & Wijkbeheer.

  Ook adviezen met betrekking tot geluid en het gebruik van alcohol zijn zaken die goed afgestemd moeten worden.
  Het uiteindelijke doel is om een evenement veilig en plezierig te laten verlopen, zowel voor u als voor de bezoekers.

  Wanneer een evenement langer dan 1 dag duurt en niet op een door de gemeente aangewezen evenemententerrein plaatsvindt, kan er ook nog een omgevingsvergunning nodig zijn.

  De door de gemeente aangewezen en nog aan te wijzen evenemententerreinen zijn:

  Nijkerk

  • terrein aan de Hoefslag / Bachlaan
  • Plein in de binnenstad
  • parkeerterrein aan de Oostkadijk (alleen in het weekend)
  • dagrecreatieterrein Nieuw Hulckesteijn

  Nijkerkerveen

  • parkeerterrein aan de Nieuwe Kerkstraat bij het sportcomplex van ‘Veensche Boys’ (kleine evenementen, mits het evenement geen belemmering is voor de reguliere sportactiviteiten die daar plaatsvinden)

  Hoevelaken

  • manifestatieterrein de Veenslag aan de Kantemarsweg / Veenslag
  • parkeerterrein Kleinhoven bij sportcomplex “Kleinhoven” (kleine evenementen, mits het evenement geen belemmering is voor de reguliere sportactiviteiten die daar plaatsvinden.

  Is er sprake van een groot evenement dan is het aan te bevelen om ruim van te voren contact op te nemen met het loket Bouwen, wonen en vergunningen, zodat er al kan worden aangegeven welke bijlagen u moet indienen bij uw aanvraag en welke stappen u eventueel nog moet ondernemen.
   

  Onder andere de volgende informatie is nodig bij een aanvraag:

  • naam van de organisator
  • naam van de contactpersoon op het evenement
  • omschrijving van activiteiten op het evenement
  • datum en tijdstip van het evenement
  • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
  • verwachte aantal bezoekers of deelnemers
  • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
  • of er straten afgesloten moeten worden
  • verwachte geluid (soort, tijd, locatie)
  • manier van stroomvoorziening
  • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
  • tekening van het evenemententerrein of de route van bijvoorbeeld een optocht

  Maak een afspraak

 • Wat heb ik nodig?

  Zorgt u ervoor dat u bij uw aanvraag in ieder geval de volgende informatie geeft:

  • De naam van het evenement
  • De volledige gegevens van de aanvrager
  • De datum waarop het evenement plaatsvindt
  • De tijd waarop het evenement plaatsvindt
  • De tijd die nodig is om op- en af te breken
  • Het aantal bezoekers dat u verwacht
  • Wordt er alcohol geschonken?
  • Eventueel het aantal deelnemers als dit van toepassing is
  • Waar er geparkeerd kan worden
  • Een duidelijke situatietekening van het terrein, met daarin ingetekend het aantal kramen, attracties e.d.
  • Wanneer er sprake is van een wandel- of fietsroute, dan ook een opgave van de straatnamen van de route.
    
 • Formulieren

 • Aanvullende informatie

  Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.