Grafonderhoud

 • Wat is het?

  De gemeente zorgt voor het algemene onderhoud van een gemeentelijke begraafplaats. Denk bijvoorbeeld aan:

  • gras maaien;
  • bomen en heggen snoeien;
  • de paden op de begraafplaats schoonhouden.

  Het onderhoud op en rond het graf doet u zelf. Als u dit onderhoud niet meer zelf wilt doen, kunt u de gemeente vragen dit voor u te doen. U betaalt dan elk jaar een bedrag aan de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  U hoeft zich geen zorgen te maken over het onderhoud van de graven en de daarop geplaatste gedenktekens. Bij de aankoop van een graf betaalt u voor het onderhoud van de graven. In het onderhoudsgeld zit ook een bedrag voor het algemene onderhoud (paden, groen, enzovoorts). De gemeente Nijkerk heeft als beleid dat de begraafplaatsen op een hoog kwaliteitsniveau worden onderhouden. U betaalt het onderhoud in één keer voor de gehele termijn van het graf.

  Onder grafonderhoud wordt verstaan:

  • het maaien van het gazon, het in ordelijke staat houden van planten, het wieden van onkruid;
  • maximaal twee keer per jaar het schoonmaken van de gedenktekens;
  • het schilderen van de letters als deze onleesbaar zijn geworden;
  • het zorg dragen voor een behoorlijke ligging en stand van de gedenktekens, voor zover deze gedenktekens niet gebroken, gescheurd of anderszins beschadigd zijn;
  • het onderhoud van de grindbakken;
  • alle andere werkzaamheden welke geacht kunnen worden tot normaal onderhoud te behoren.

  Onder grafonderhoud wordt niet verstaan:

  • Herstel- of vernieuwingswerkzaamheden, zoals timmer-, smeed-, metsel- of steenhouwwerk, en het leveren van de materialen voor die werkzaamheden.