Grafsteen of gedenkteken plaatsen

 • Wat is het?

  Als u een grafsteen of gedenkplaat op een graf wilt plaatsen, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Uw grafsteenspecialist kan dit voor u regelen.

  Als u een gedenkteken op een openbare plek wilt plaatsen, hebt u toestemming nodig van de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente, maar dit kan ook Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap zijn. Belangrijk is dat het gedenkteken de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt. U kunt bijvoorbeeld een gedenkteken op een openbare plek plaatsen voor een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld.

 • Hoe werkt het?

  U kunt ervoor kiezen om een grafsteen of ander gedenkteken en/of beplanting op het graf te laten plaatsen. De keuze voor een monument op het graf is zeer persoonlijk. De gemeente Nijkerk geeft u graag zo veel mogelijk gelegenheid om uw wensen bij het ontwerp in te vullen. Steenhouwers kunnen u ook informeren over wat er mogelijk is. Over het algemeen moet u wel binnen de maten 100 (b) x 200 cm (l) blijven voor een liggend gedeelte en 100 (h) x 100 cm (b) voor het staande gedeelte. Algemene graven, kindergraven en de graven op de begraafplaats in Hoevelaken hebben afwijkende maten voor wat betreft de grafbedekking. Voor de beplanting geldt een maximale hoogte: namelijk 1 meter. De beplanting mag aan de zijkant van het graf niet uitsteken.

  De exacte regels voor grafbedekking kunt u vinden op deze website bij Verordeningen.

 • Wat moet ik doen?

  Meestal vraagt de grafsteenspecialist de vergunning voor u aan. De begrafenisondernemer kan dit ook voor u doen. U mag de vergunning ook zelf aanvragen. Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

  • de maten van de grafsteen of gedenkplaat
  • het soort materiaal
  • de tekst
  • op welk graf u de grafsteen of gedenkplaat wilt plaatsen

  Gedenkteken op een openbare plek

  • Vraag aan de gemeente wie de wegbeheerder is van de plek waar u het gedenkteken wilt plaatsen.
  • Vraag toestemming aan de wegbeheerder.