Standplaats aanvragen

 • Wat is het?

  Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

  U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • handelingsbekwaam bent.
 • Hoe werkt het?

  Voor het innemen van een standplaats op een dag- of weekmarkt of een tijdelijke markt gelden andere regels. Hiervoor hebt u een marktvergunning nodig. Vraag hierover meer informatie bij de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  U moet de standplaatsvergunning schriftelijk bij de gemeente aanvragen. De gemeente honoreert een nieuwe aanvraag dan wanneer er een plek vrij is.

  Kijk voor meer informatie de beleidsregel over standplaatsen in Nijkerk. Dit vindt u onder de tab 'openbare documenten'.

 • Wat heb ik nodig?

  Een verklaring waaruit blijkt:

  • op welke plaats u gebruik wilt maken van de standplaatsvergunning;
  • op welke dag of dagdeel u gebruik wilt maken van de standplaatsvergunning;
  • met welke goederen of diensten u de standplaats wilt innemen.

  Vergeet ook niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

  Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning.

  Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt.
  Een ventvergunning hebt u nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.